Simon

El Simon és un joc de memòria visual i auditiva, en el que el jugador ha de repetir una seqüència aleatòria que es mostra cada cop més ràpid. En el nostre cas, farem una variant força musical, treballant amb notes i tempo. No és un joc massa complicat de programar, però és convenient haver treballat abans la lògica de la programació per objectes, les llistes, els condicionals i l'enviament de missatges en projectes previs.

El joc

Veure Simon a la web d'scratch

Com es fa?


Què necessites?

A banda de altres elements comuns de programació, necessitarem:
  • Els 4 botons. Cada un d'ells reaccionarà tant al missatge enviat per la seqüència com a l'esdeveniment de ser premut per l'usuari.
  • Una llista que serà la seqüència a repetir. Aquesta llista la anirem omplint amb elements a l'atzar (de 1 al 4) que representaran els botons a l'usuari ha de prémer. També haurem d'anar comprovant la llargada de la llista, per saber quan hem d'afegir nous elements.
  • Una variable que ens faci d'índex, que indicarà amb quin element de la llista estem treballant en aquell moment.L'enviament de missatges té aquí un ús especial, ja que no enviem missatges fixes, si no l'element corresponent de la llista, indicat per l'índex.

Què més puc fer?

  • Pots augmentar la quantitat de botons a 5 o 6.
  • Pots variar els intervals musicals o les notes per formar una altre arpegi (major, menor, disminuït...) dels botons.
  • Afegeix una presentació al joc.
  • Afegeix un marcador que indiqui el nivell en el que estem (atenció... no és l'índex!).
  • Fes una versió amb sons d'animals, de diferents instruments musicals, etc...
  • Fes una versió per repassar els colors en anglès o en francès.
  • Fes una versió per a MakeyMakey o per a Arduino Esplora o altre controlador arduino.


Un cop hagis acabat el joc, no t'oblidis de compartir-lo i afegir-lo a l'estudi de Simon. Allà pots veure altres exemples, agafar idees i comentar-los.