Càrrega automàtica de projectes

A vegades ens agradaria poder mostrar una sèrie de projectes o animacions d'Scratch "encadenats", es a dir, que es reprodueixin un darrera l'altre, en una mena de SlideShow, i sense necessitat de prémer la bandereta, ni anar-los carregant manualment. Aprofitarem la possibilitat de passar-li als projectes embedits el paràmetre autostart=true, de forma que es comencin a reproduir automàticament un cop carregats.

Així, la URL bàsica per carregar un projecte seria (NumProjecte és el número del projecte): 

https://scratch.mit.edu/projects/embed/NumProjecte/?autostart=true

Segons els recursos que tingui el projecte (i la connexió disponible) pot trigar més o menys a carregar-se, però un cop carregat, començarà automàticament la reproducció.

Un cop aconseguit això, barregem-ho amb una mica de JavaScript i HTML i tindrem un autoscratch!

<html>
<head>

<script type="text/javascript">
//temps de visualització en milisegons
var time = 10000; 

//Definim la primera i segona part de la URL
var URL1 = "https://scratch.mit.edu/projects/embed/"; 
var URL2 = "/?autostart=true"; 

//Definim idntificador de pàgina i creem llistat de projectes. 
//Entre cometes el núm del projecte. Podem afegir tants com vulguem. 
//Copiem la darrera línia, renumerem i copiam el núm de projecte de la web d'Scratch.

var pag_id = 0;
var pag = new Array();
  pag[0] = new Array("220105859");
  pag[1] = new Array("218414180");
  pag[2] = new Array("222879392");
  pag[3] = new Array("220421576");
  pag[4] = new Array("220420625");

 
function temp() {
 document.getElementById('frame').src = URL1 + pag[pag_id] + URL2; 
 setInterval(show, time);
}
  
 
function show(){
 pag_id = pag_id + 1; 
 if (pag_id == pag.length) {pag_id = 0}; 
 document.getElementById('frame').src = URL1 + pag[pag_id] + URL2; 
} 

</script>
</head>

<body onload="temp();">

<iframe id="frame" style="width:93%; height:93%;" frameborder="no" scrolling="auto" src="" ;>
</iframe>
<br><center><b><font face="verdana" size="6">
Els alumnes de 4t han animat el seu nom amb Scratch.</font></center></b>
</body>
</html>

Ho copiem en un editor de text i ho desem com un fitxer HTML i llestos. Podem llençar-ho en local, penjar-lo en algun servidor, personlitzar-ho...

Aquí podeu veure un exemple en funcionament!

Ideal per a jornades i presentacions, portes obertes, web's d'aula... se t'acut alguna altra utilitat? Comenta-la! #ForçaScratch

Edito: Veig que pot donar problemes si abans no hem donat permisos al navegador per executar flash a la web d'Scratch, ja que llença l'avís des d'un iframe. Si no veieu el projectes, aneu a la web d'Scratch, doneu permís al Flash i torneu a provar.

Cap comentari: